Välkommen till VCDS!

Har du laddat ner den kostnadsfria programvaran VCDS på svenska till din dator? Om inte, gå till nedaladdningssidan och gör det först. 
> Ladda ner VCDS

Det är lite olika kom igång-förfarande beroende på vilken adapter du har köpt.
Här nedanför letar du upp rätt rubrik för just din adapter, antingen "Kom igång med HEX-V2" eller "Kom igång med HEX-NET". Där hittar du information om snabbstart och aktivering av mjukvara, om hur du registrerar din adapter (obligatoriskt) och hur du uppdaterar hårdvaran på adaptern när den ber om det. 

Kom igång med HEX-V2

 • Öppna programmet VCDS (observera att din dator måste vara ansluten till internet).
 • Fäst den bifogade USB-kabeln till HEX-V2-adaptern. Anslut sedan adaptern till PC:n.
 • Klicka på knappen [Inställningar] (Options)
  a) Välj port USB.
  b) Klicka på knappen [Test]. Testet aktiverar mjukvaran.  Du bör nu få ett meddelande om att adaptern är hittad (Interface found) och identifierad som en HEX-V2.
  c) Klicka [Spara]
 • Din mjukvara är nu aktiverad.

            

Registrera din HEX-V2 (obligatoriskt!)

Din HEX-V2-adapter måste registreras, det är ett krav från tillverkaren Ross-Tech. Innan registrering kan adaptern utföra 15 stycken Auto Scans, efter detta kommer adaptern pausas till dess att du registrerat den. Titta först på bilden föreställande registreringsformuläret på nästa sida, följ sedan nedan punkter.

 • Öppna programmet VCDS (observera att din dator måste vara ansluten till internet).
 • Fäst den bifogade USB-kabeln till HEX-V2-adaptern. Anslut sedan adaptern till PC:n.
 • Gå till [Inställningar] och välj port USB, klicka sedan på [Konfig].
 • Gå till fliken som heter Registrering.
 • Om din HEX-V2 redan är registrerad så kommer du att se dina uppgifter.
 • Om din HEX-V2 inte är registrerad kommer du att se ett tomt formulär. Se bild ”Registreringsformulär”.
 • Fyll i formuläret (se bild, nummer 1 - 13).
 • När du tryckt på knappen ”Skicka registreringsbegäran” (se bild, nummer 13) får du omedelbart ett meddelande på skärmen som bekräftar om formuläret har skickats.
 • Avvakta svar per e-post från Ross-Tech. Granskningen av din registrering sker manuellt av Ross-Tech i USA och svaret kan dröja upp till ett dygn.
 • I svaret från Ross-Tech får du en aktiveringskod. Kopiera koden.
 • Klistra in koden i formuläret (se bild, nummer 14) och tryck på knappen ”Slutför registreringen” (se bild, nummer 15).
 • Ett meddelande på skärmen visar om registreringen fungerat.

Registreringsformulär i VCDS.


********** VIKTIG INFORMATION! 
********** 
INNAN DU GÖR FÖRÄNDRINGAR I BILENS SYSTEM:

 1. GÖR EN KOMPLETT AUTO SCAN
 2. SPARA AUTOSCAN-FILEN PÅ EN SÄKER PLATS PÅ DIN DATOR ELLER I EN MOLNTJÄNST

Uppdatera firmware i adaptern

Adaptern kommer att säga ifrån när det är dags för en uppdatering av firmware. 

 • Installationen tar normalt endast ett par minuter.
 • Notera att uppdatering/installation kan störas av antivirusprogram eller brandvägg på datorn.
  Vid problem: testa att stänga av antivirusrogrammet och/eller brandväggen på datorn och försök igen. Alternativt testa på en annan dator utanför den plats där det inte fungerar optimalt.
 • Ett instabilt trådlöst nätverk kan störa installationen, då rekommenderas kabel.


Följ nedan steg:

 1. Koppla adaptern till datorn med sladd
 2. Öppna programmet VCDS
 3. Gå till Inställningar 
 4. Klicka på knappen Test
 5. När testet är utfört stäng test-rutan
 6. Klicka på knappen Konfigurera (öppnar ett nytt fönster)
 7. Gå till fliken Update
 8. Klicka på knappen Check for updates
 9. Om uppdatering krävs klicka på Download update                  


Kom igång med HEX-NET

 • Öppna programmet VCDS (observera att din dator måste vara ansluten till internet)
 • Fäst den bifogade USB-kabeln till HEX-NET-adaptern. Anslut sedan adaptern till PC:n.
 • Klicka på knappen [Inställningar] (Options)
  a) Välj port USB.
  b) Klicka på knappen [Test]. Testet aktiverar mjukvaran. Du bör nu få ett meddelande om att adaptern är hittad (Interface found) och identifierad som en HEX-NET.
  c) Klicka [Spara]
 • Din mjukvara är nu aktiverad.
 • Du kan nu ansluta din HEX-NET-adapter med USB-kabel till ditt fordon.

 • För att arbeta trådlöst med din HEX-NET-adapter behöver adaptern anslutas till ditt trådlösa nätverk. 
 • Klicka på knappen [Konfig]. Då startas ett konfigurationsverktyg.
 • Klicka på [Configure WiFi].
 • Klicka på [Infrastructure mode] och välj det trådlösa nätverk som adaptern ska ansluta sig till. Vid behov ange nätverkets lösenord.
 • [Spara]
 • För att bekräfta att installationen fungerat; anslut adaptern till ett fordon och starta VCDS, gå till [Inställningar] i VCDS och välj “Net” som kommunikationsport.
 • Klicka på [Test].

Registrera din HEX-NET (obligatoriskt!)

Din HEX-NET-adapter måste registreras, det är ett krav från tillverkaren Ross-Tech. Innan registrering kan adaptern utföra 15 stycken Auto Scans, efter detta kommer adaptern pausas till dess att du registrerat den. Titta först på bilden föreställande registreringsformuläret på nästa sida, följ sedan nedan punkter.

 • Öppna programmet VCDS (observera att din dator måste vara ansluten till internet).
 • Fäst den bifogade USB-kabeln till HEX-NET-adaptern. Anslut sedan adaptern till PC:n.
 • Gå till [Inställningar] och välj port USB, klicka sedan på [Konfig].
 • Gå till fliken som heter Registrering.
 • Om din HEX-NET redan är registrerad så kommer du att se dina uppgifter.
 • Om din HEX-NET inte är registrerad kommer du att se ett tomt formulär. Se bild ”Registreringsformulär”.
 • Fyll i formuläret (se bild, nummer 1 - 13).
 • När du tryckt på knappen ”Skicka registreringsbegäran” (se bild, nummer 13) får du omedelbart ett meddelande på skärmen som bekräftar om formuläret har skickats.
 • Avvakta svar per e-post från Ross-Tech. Granskningen av din registrering sker manuellt av Ross-Tech i USA och svaret kan dröja upp till ett dygn.
 • I svaret från Ross-Tech får du en aktiveringskod. Kopiera koden.
 • Klistra in koden i formuläret (se bild, nummer 14) och tryck på knappen ”Slutför registreringen” (se bild, nummer 15).
 • Ett meddelande på skärmen visar om registreringen fungerat.

              

Registreringsformulär i VCDS.

          

Snabbstart HEX-NET-adapter med VCDS-Mobile

 • Anslut HEX-NET till bilens diagnosport.
 • Anslut till det trådlösa nätverk vars namn matchar HEX-NET-adapterns serienummer, i formatet HNx-xxxxxx.
 • Öppna http://192.168.0.1 i en webbläsare.
 • När du ombeds skriva in ett lösenord för VCDS-MobileTM skriver du in ordet password med små bokstäver.
 • Nu är du redo att använda VCDS och utföra bildiagnostisering genom menyvalen [Select] eller [Auto-Scan].
 • Konfigurera avancerade nätverksinställningar för VCDS-CloudTM tillgång genom menyvalet [Options] eller genom konfigurationsverktyget som finns på följande länk: http://www.Ross-Tech.com/hex-net/


********** VIKTIG INFORMATION! 
********** 
INNAN DU GÖR FÖRÄNDRINGAR I BILENS SYSTEM:

 1. GÖR EN KOMPLETT AUTO SCAN
 2. SPARA AUTOSCAN-FILEN PÅ EN SÄKER PLATS PÅ DIN DATOR ELLER I EN MOLNTJÄNST

Uppdatera firmware i adaptern

Adaptern kommer att säga ifrån när det är dags för en uppdatering av firmware. 

 • Installationen tar normalt endast ett par minuter.
 • Notera att uppdatering/installation kan störas av antivirusprogram eller brandvägg på datorn.
  Vid problem: testa att stänga av antivirusrogrammet och/eller brandväggen på datorn och försök igen. Alternativt testa på en annan dator utanför den plats där det inte fungerar optimalt.
 • Ett instabilt trådlöst nätverk kan störa installationen, då rekommenderas kabel.


Följ nedan steg:

 1. Koppla adaptern till datorn med sladd
 2. Öppna programmet VCDS
 3. Gå till Inställningar 
 4. Klicka på knappen Test
 5. När testet är utfört stäng test-rutan
 6. Klicka på knappen Konfigurera (öppnar ett nytt fönster)
 7. Gå till fliken Update
 8. Klicka på knappen Check for updates
 9. Om uppdatering krävs klicka på Download update.