VAG-Scope till VCDS

VAG-Scope är ett grafiskt plug-in-program som ingår i köpet av VCDS, det kan användas på två sätt:

  1. VAG-Scope kan visa och spela in realtidsvärden och startas då inifrån VCDS med bilen igång. 
  2. VAG-Scope spelar upp inspelade värden från LOG-fil. I detta fall behövs inte VCDS alls.

Visa mätvärden med analoga instrument

Analoga instrument kan tas fram för de parametrar man önskar. De visar min- och maxutslag med hjälp av gula pilar.

Visa mätvärden med grafer

En graf är perfekt för att få överblick på korta förändringar. Det ger t.ex. möjlighet att avslöja periodiska felman kan se att plötsligt händer det något med en parameter, en händelse som kan vara mycket kort och svår att finna på annat sätt. En loggning kan göras vid körning på väg utan att en medhjälpar behövs. Loggning startas, datorn ställs på golvet. Bilen körs på väg. Erteråt avslutas loggningen och man kan spela upp hela förloppet.

Tillagd i varukorgen