Verktygssats 0AM Kopplingsbyte Gen 1+2

Verktygssats 0AM Kopplingsbyte

  • Artnr: 0amTool2

Beskrivning av artikel

Verktygssatsen är framtagen för enkelt, dvs snabbt och med minimal risk för fel, byta dubbelkoppling på 7-växlad DSG DQ200 (0AM, 0CW) hos Audi, Seat, Skoda och Volkswagen. För att korrekt demontera / demontera en dubbelkoppling i DSG DQ200 behövs specialverktyg. Dubbelkoppling skall vid demontering dras från växellådans ingångsaxel och vid montage skall den pressas på plats. Båda kopplingar (K1 och K2) ställs in med hjälp av shims. Verktygskitet har utvecklats för att underlätta monteringen och minska risken för fel. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAUhuXjYrY8


Verktygssatsen innehåller

  • Specialverktyg för demontering av gammal koppling
  • Specialverktyg för utmätning och kontroll av inställning
  • Specialverktyg för montering av ny koppling
  • Pluggar för att täta växellådans luftningshål
  • Instruktion för kopplingsbyte


När kopplingsbytet är klart behövs adaption och grundinställning, vilket ett fåtal diagnossystem klarar av. VCDS, som emulerar alla funktioner i originalsystemet, klarar allt som behövs kopplingsbytet. 

Tillagd i varukorgen